Изработка на мобилни приложения

мобилно приложение от update.bg

Native

Native изработка на мобилни приложения за Android и iOS.

Стабилност

Създаваме мобилни приложения с висока производителност и стабилност.

Дизайн

Уникален дизайн съобразен с водещите световни тенденции и потребителско преживяване.

Поддръжка

Адекватна поддръжка и надграждане на мобилните приложения.

Изработка на мобилни приложения

процес на разработка

Изработка мобилно приложение.
Идея и функционалност

Цели на мобилното приложение, концепция и платформи на които ще функционира.

Проучване

Детайлно проучване на конкуренцията, проучване на потребителската нагласа към подобни приложения.

Дизайн

Дизайн на мобилното приложение с реалната концепция и функционалност.

Изработка

Програмиране на native мобилното приложение по изградените дизайн и фунцкионалност.

Тестове

Качване на готовото мобилно приложение като тестова версия в Apple Store и Google Play.

Публикуване

След успешни тестове на реални устройства, мобилното приложение се публикува публично в Apple Store и Google Play.