Основи на типографията

Иван Георгиев

от Иван Георгиев

26.03.2023

Има пет основни класификации на шрифтове: serif, sans serif, script, monospaced и display. 

Като общо правило serif и sans serif шрифтовете се използват или за основен текст, или за заглавия, докато script и display шрифтовете се използват само за заглавия. Monospaced шрифтовете обикновено се използват за показване / писане на код.

Не всички serif и sans serif шрифтове са еднакво подходящи както за текст, така и за заглавие. Различните шрифтове са по-четливи от други особено при малки размери.

 

Serif шрифтове

Шрифтовете с леки изпъкнали завършващи щрихи на техните букви се наричат Serif шрифтове.


Примери: Garamond, Perpetua, Museo Sans

Популярно използван за: основен текст

Serif шрифтове

 

 

 

Sans Serif шрифтове

Шрифтове, които не включват изпъкналост в края на щрихите на своите букви, се наричат Sans Serif шрифтове.


Примери: Franklin Gothic, Helvetica, Avenir, Verdana

Популярно използван за: визуализиране на текст по монитори, мобилни телефони и таблети

Sans Serif шрифт

 

 

 

Script шрифтове

Шрифтовете, които се основават на плавните щрихи на почерка, се наричат Script шрифтове.


Пример: Sevillana, Ink Free, Pacifico

Популярно използван за: заглавия и лога

Script шрифт

 

 

 

Monospaced шрифтове

Шрифтовете, които имат еднакво хоризонтално пространство, се наричат Monospaced шрифтове.


Примери: Ubuntu Mono, Roboto Mono

Популярно използвани за: Програмиране

Monospaced шрифт

 

 

 

Display шрифтове

Шрифтовете, които имат визуално големи размери се наричат Display шрифтове.


Примери: Comfortaa, Fredoka One

Популярно използвани за: билбордове, плакати, заглавия.

Display шрифтове

 

 

 

Още от журнала

icon-swipe