От Facebook потвърждават теста на инструментите за имейл маркетинг.

От Facebook потвърждават теста на инструментите за имейл маркетинг.

Контактите могат да се въвеждат индивидуално или да се качват от електронни таблици. 

Facebook email marketing

Фирмите, които са част от тестовата група, имат достъп до новите инструменти за имейл маркетинг чрез раздела "Marketing Emails" във входящата поща на техните страници.

Facebook email marketing

Facebook email marketing

Facebook email marketing

Говорителят на Facebook каза: „Тестваме нови инструменти за имейл маркетинг с малък брой предприятия, за да им помогнем по-ефективно да уведомяват клиентите си за промени в техните услуги и операции. Ние оценяваме дали тези инструменти са полезни за хората и бизнеса, преди да решим дали да го разширим допълнително. "