Facebook променя своя алгоритъм, за да даде приоритет на оригиналното отчитане.

Facebook променя своя алгоритъм, за да даде приоритет на оригиналното отчитане.