Brand Awareness for Restaurants brief

1. Опишете бизнеса си с няколко изречения.

2. Какви продукти / услуги предлагате?

Моля, опишете продуктите или услугите с 1-2 изречения, които предлагате.

3. Определете Вашата целева аудитория.

На кого Вашата компания трябва да служи? Напишете 1-2 изречения и се опитайте да бъдете конкретни тук. Включете подробности като демографски данни, хобита, интереси и / или ценности.

4. Имате ли визуални насоки?

Ако имате предпочитания за цветове, форми и шрифтове, моля посочете ги. Ако вече имате изградена бранд идентичност и лого на компанията, моля да ни ги изпратите.

5. В какъв тон и послание желаете да се комуникира с Вашите потребители?

Важно е да спазваме начина, по който сте комуникирали досега с Вашите клиенти. Моля опишете дали предпочитате да се пише в учтива форма или спазвате друг тон.

6. Посочете 2-3 конкурента, които според Вас се справят добре 

7. Посочете моля какво желаете да се рекламира.

Пример: Ново лятно меню, Новооткрит ресторант, Нови по-ниски цени, Реклама на менюто на ресторанта с цел спечелване на нови клиенти

8. Изпратете кулинарна фотография и интериорна фотография на заведението.

Ако не разполагате с такава, бихме могли да организираме фотосесия, за да създадем кадри за кампанията.

 

 

КОНТАКТИ