Digital marketing brief

1. Опишете бизнеса си с няколко изречения.

 

2. Какви продукти / услуги предлагате?

Моля, опишете продуктите или услугите с 1-2 изречения, които предлагате.

 

3. Определете Вашата целева аудитория.

На кого Вашата компания трябва да служи? Напишете 1-2 изречения и се опитайте да бъдете конкретни тук. Включете подробности като демографски данни, хобита, интереси и / или ценности.

 

4. Имате ли визуални насоки?

Ако имате предпочитания за цветове, форми и шрифтове, моля посочете ги. Ако вече имате изградена бранд идентичност и лого на компанията, моля да ни ги изпратите.

 

5. Какви са целите, които искате да постигнете

Да се разпознава компанията Ви в даден регион, да имате конкретни запитвания към продуки / услуги, да генерирате продажби или друго.

 

6. В какъв тон и послание желаете да се комуникира с Вашите потребители?

Важно е да спазваме начина, по който сте комуникирали досега с Вашите клиенти. Моля опишете дали предпочитате да се пише в учтива форма или спазвате друг тон.

 

7. Кои са текущите канали, които използвате?

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube или други

 

8. Посочете 2-3 конкурента, които според Вас се справят добре. 

 

9. Посочете рекламен бюджет, който сте определили на месечна база

 

Моля, изпратете информацията по точки на office@update.bg или се свържете с нас ако имате нужда от помощ. 

 

Контакти

КОНТАКТИ