Digital Marketing for Restaurants brief

1. Опишете бизнеса си с няколко изречения.

2. Имате ли визуални насоки?

Ако имате предпочитания за цветове, форми и шрифтове, моля посочете ги. Ако вече имате изградена бранд идентичност и лого на ресторанта, моля да ни ги изпратите.

3. Кои според вас са силните страни на ресторанта Ви?

4. А кои са слабите страни?

5. Посочете 2-3 конкурента, които според Вас се справят добре

 

КОНТАКТИ