Предизвикателството

Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите. Стриктното спазване на този принцип позволи за кратко време фирмата да се наложи на пазара като качествен производител и коректен партньор, както към своите клиенти, така и с партньорите и доставчиците си.

Основна дейност: Производство и търговия с хляб и хлебни изделия. За нуждите на дейността фирмата стопанисва голяма хлебопекарна за производството на заводски хляб.

Разработка уебсайт Бургас хляб

Технологии

PHP, JavaScript, CSS, MySQL, Apache web server и един Nikon D750

Имаш проект за нас?