Предизвикателството

Лесно за ползване софтуерно приложение, което оптимизира товаренето на палети / контейнери. Приложението позволява на потребителя да изчисли оптимално размерите на кашоните (или друг товар) и да покаже как да се натоварят на палета / контейнера. Приложението позволява свободно да се зададат размери на палета / контейнера както и изчислението на неограничен брой кашони.

Технологии

JavaScript

Имаш проект за нас?