Предизвикателството

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Графична обработка на банери за Хлебозавод Милена Бургас

Технологии

Nikon D750, Photoshop

Дигитален маркетинг

Управление на социалните мрежи Facebook & Instagram.

Имаш проект за нас?