Предизвикателството

Възложиха ни да изработим Clip Art за "Нелсен Бургас". Нелсен е името на новата компания, която ще се грижи за чистотата в града. Заложихме на един от символите в града "моста на Бургас", който е емблематичен за жителите на Бургас. Изчертахме Clip Art-а и го подготвихме за печат за всички видове позиции, които Нелсен ще ползват. 

Нелсен Бургас

Нелсен Бургас

Технологии

adobe illustrator

Имаш проект за нас?