Предизвикателството

СМДЛ "ДИАГЕН" EOOД е самостоятелна медико-диагностична лаборатория, специализирана в провеждане на молекулярно-генетични анализи, наред с изследвания на хематологични, биохимични и имунологични показатели. Лабораторията предлага широк набор от изследвания в редица клинични области като хематология, ендокринология, гастроентерология, репродуктивна медицина, кардиология, нефрология, неврология, генетика, онкология, инфекциозни заболявания, имунология, алергология, ревматология, токсикология.

Diagen

Технологии

Figma, Codeigniter Framework, PHP, JavaScript, CSS, MySQL, Apache Server

Имаш проект за нас?