Предизвикателството

Възложиха ни разработката на CRM система за Holiday Trip. Holiday Trip е една от най - младите фирми в района, която за кратко време успя се превърне в основен избор за клиенти, търсещи качество и надежност, чрез педантичната си работа, иновативни методи и отлична и бърза комуникация на добри цени.

Разработихме CRM система със следните функционалности:

- GPS модул за проследяване на превозните средства.
- Потребители с различни достъпи до системата - администратори, шофьори, контрагенти, превозвачи.
- Модул каса за приход и разход на компанията.
- Модул контрагенти с представители.
- Модул документи.
- Модул превози .
- Модул шофьори.
- Модул превозни средства.
- Модул график.

Целта на CRM системата е автоматизиране и оптимизиране на всички маршрути на компанията. Създаване и следене на графици, шофьори и контрагенти.

 

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Holiday trip CRM

Технологии

Codeigniter Framework, PHP, JavaScript, Apache Server

Имаш проект за нас?