Предизвикателството

Възложиха ни да разработим софтуер за казино Хризантема с цел генериране на ранк листа спрямо играчите посещавали казиното. Създадохме уеб базиран софтуер със следните функции:

1. База данни от играчи със всички спецификации спрямо игрите в казиното.

2. Профил на играч с натрупани точки, бонус точки, изиграни и игри.

3. Модул покер турнири.

4. Модул кешови игри.

5. Модул ранк листа, автоматично генерирана спрямо играчите.

6. Модул статистика по всички входящи данни.

7. Модул системни имейли.

8. Модул Newsletter за разпращане на имейли до всички играчи от базата данни.

9. Нива на достъп до системата с няколко групи: администратор, гост, касиер, редактор, покер и питбос. За всяка група са програмирани различни нива на достъп до системата.

 

Технологии

PHP, JavaScript, CSS, MySQL, Apache web server

Имаш проект за нас?