Предизвикателството

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Графична обработка на банери за ресторант Insolito Приморско

Технологии

Nikon D750, Photoshop

Дигитален маркетинг

Фотография и графична обработка на банери за ресторант Insólito Приморско. Управление на социалните мрежи Facebook и Instagram.

Имаш проект за нас?