Онлайн магазин Bonhats.com

Royal Burger

Графична обработка банери
Предизвикателството

Графична обработка на банери за социалните мрежи Facebook & Instagram

Графична обработка на банери за социалните мрежи Facebook & Instagram

Графична обработка на банери за социалните мрежи Facebook & Instagram

Графична обработка на банери за социалните мрежи Facebook & Instagram

Технологии

Nikon D750, Photoshop

Дигитален маркетинг

Графична обработка на банери за социалните мрежи Facebook & Instagram

Имаш проект за нас?