Реклама във Facebook

Успешни рекламни кампании във Facebook
за онлайн магазини и уебсайтове
Реклама във Facebook

Планиране

Адекватно планиране за ефективни резултати.

Реклама във Facebook

Пускане

Стартиране на рекламните кампании с вече изградената стратегия..

Анализ и поддръжка на резултатите.

Анализ

Анализ, статистика, тестове и оптимизиране на бюджетите .

Идея

Изглаждаме идеите и целите, които искаме да постигнем.

Творчество

Създаваме креативни и въздействащи материали, които ще ползваме в рекламните кампании.

Създаване

Създаване на рекламните кампании с целите, които сме поставили.

Оптимизация

Следене и оптимизиране на рекламните бюджети.

Ние сме Update.bg
"One stop shop" за твоя бизнес.
Потребителски насочен уеб дизайн
Реклама във Facebook Винаги създаваме добра стратегия за дългосрочен план. Винаги работи!
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
Програмиране на мобилни приложения за Android & iOS
чрез реклама във Facebook Качествен трафик през Facebook на качествени потребители.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
Уеб дизайн София
Чрез таргетирана реклама Таргетиран трафик за добри резултати.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
Хората обичат уебсайтове, които са намерили в интернет.
във Facebook Рекламата във Facebook все още е в пъти по-евтина от другите рекламни канали.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти