Управление социални мрежи

Социалните мрежи в твоя полза
Ние създаваме отличаващи се публикации.
Facebook маркетинг

Креатвност

Създаваме креативни публикации извън познатата рамка.

Facebook маркетинг

Информираност

Качествено информиране на потребителя.

Facebook маркетинг

Ангажираност

Ангажиране на потребителя с продукти или услуги, които търси.

Стратегия

Създаване на стратегия за упралвение на социалните мрежи.

Творчество

Създаване на рекламни банери и видеа.

Честота

Създаване на график за публикуване.

Анализ

Следене и анализиране поведението на потребителя към бранда.

Ние сме Update.bg
"One stop shop" за твоя бизнес.
email маркетинг
в социалните мрежи Винаги създаваме добра стратегия за дългосрочен план. Винаги работи!
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
email маркетинг
чрез социалните мрежи Трафик от вече ангажирани потребители.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
email маркетинг
Чрез социалните мрежи Таргетиран трафик за добри резултати.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
Facebook маркетинг
чрез социалните мрежи Изграждане на добра разпознаваемост.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти