Email маркетинг

Маркетинг НЕ спам
email маркетинг към Вашите клиенти с цел повече продажби.
email маркетинг

Бърз ефект

Email маркетинга води до бързи резултати спрямо останалите канали.

email маркетинг

Клиенти

Създаване на база от данни на потенциални клиенти, не хаотично разпращане.

email маркетинг

Автоматизация

Автоматизиране на имейлите с цел висока ангажираност.

Нашите клиенти в България
Канал

Намиране на канала, чрез който ще събираме имейли на потенциални клиенти.

Сегментиране

Изграждане на правилни списъци с клиенти.

Творчество

Създаване подходящи дизайни на маркетинг имейлите, които ще разпращаме.

Автоматизация

Изграждане на имейл кампании с автоматично разпращане чрез зададени параметри.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
Ние сме Update.bg
"One stop shop" за твоя бизнес.
email маркетинг
чрез email маркетинг Винаги създаваме добра стратегия за дългосрочен план. Винаги работи!
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
email маркетинг
чрез email маркетинг Трафик от вече ангажирани потребители.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
email маркетинг
Чрез email маркетинг Таргетиран трафик за добри резултати.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти
email маркетинг
чрез email маркетинг Изграждане на добра разпознаваемост.
Имаш проект за нас?

Кажи здравей на екипа. Разкажи идеята си. Ще помогнем.

Контакти